Now showing items 3034-3043 of 3043

 • Johre, Marlene Kristiansen (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Formålet med denne studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan yoga kan bidra til bedre helse hos mennesker som strever med rusavhengighet. For å undersøke dette gjennomførte vi semistrukturerte intervjuer med deltakere ...
 • Østvang, Lina Ophus (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Formålet med denne studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan yoga kan bidra til bedre helse hos mennesker som strever med rusavhengighet. For å undersøke dette gjennomførte vi semistrukturerte intervjuer med deltakere ...
 • Røkkum, Ida Andersdotter (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
  Bakgrunn: Yoga er en østlig spirituell praksis med røtter flere tusen år tilbake i tid. I dag praktiseres yoga over hele verden og er blitt en populær form for trening og stressmestring i Vesten. De to siste tiårene har ...
 • Karlsen, Kari Ebbesen (Master thesis / Hovedoppgave, 2011)
  Bakgrunn: Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse på flere, beslektede tilstander med varierende alvorlighetsgrad. Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som kan være vanskelige å behandle. Forskning viser at de største ...
 • Kunst, Jonas R.; Kteily, Nour; Thomsen, Lotte (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Physical cues influence social judgments of others. For example, shorter individuals are evaluated less positively than taller individuals. Here, we demonstrate that height also impacts one of the most consequential ...
 • Sveinsdottir, Vigdis; Eriksen, Hege R; Baste, Valborg; Hetland, Jørn; Reme, Silje E (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Background Young adults that are not in education, training or employment represent a problem across European countries. While some are cases of temporary transitions or short-term inactivity, others represent ...
 • Hermansen, Tone Kristine; Ronfard, Samuel; Harris, Paul L.; Pons, Francisco; Zambrana, Imac Maria (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2021)
  Across two experiments, an adult informant presented 220 preschoolers (34–71 months of age) with either a correct claim or an incorrect claim about how to activate a music box by using one of two toy figures. Children were ...
 • Türken, Salman; Nafstad, Hilde Eileen; Phelps, Joshua Marvle; Blakar, Rolv Mikkel (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Youths’ well-being and subjectivity are strongly related to prevailing political, economic, and social conditions. Neoliberalism has extensively permeated societies worldwide, changing the way individuals, especially youth, ...
 • Jensen, Vetle Høivang (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Formålet med studien var å undersøke forskjeller på ønsket om kulturendring i fire forskjellige typer organisasjonskultur. Ønsket om kulturendring er mye brukt i forbindelse med kulturendringer, men det er allikevel gjort ...
 • Isager, Peder Mortvedt (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  The endogenous μ-opioid receptor (MOR) system in the brain is central to reward behaviors across species, and brain areas implicated in reward are dense with μ-opioid receptors. The MOR system has received the most interest ...