Hide metadata

dc.date.accessioned2018-12-04T13:16:50Z
dc.date.available2018-12-04T13:16:50Z
dc.date.created2018-08-06T12:34:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCardenas, Yon Eduin Galezo Malt, Eva Albertsen . Kognitiv atferdsterapi for angst, depresjon og sinnevansker hos personer med utviklingshemning. SOR rapport. 2018(4), 42-55
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65876
dc.description.abstractVi har gjennomgått studier som omhandler KAT ved angst, depresjon og sinnevansker hos personer ved PU. De fleste studiene er små og har metodologiske svakheter. Samlet sett tyder likevel forskningen på at KAT kan være en egnet og effektiv behandlingsmetode for en selektert gruppe av pasienter, spesielt de med lett utviklingshemming. Før intervensjonen tilbys bør det gjøres en egnethetsvurdering med kartlegging av motivasjon, sosial støtte, verbale ferdigheter og emosjonell- og kognitiv fungering. Individuelle terapeutiske tilpasninger er vanligvis påkrevd. Psykisk utviklingshemning (PU) forekommer hos ca. 1 % av befolkningen, og psykiske lidelser og atferdsproblemer forekommer hyppig i denne gruppen (Cooper, Smiley, Morrison, Williamson & Allan, 2007). I en norsk screeningundersøkelse av 593 personer med PU fant Hove og Havik en tremåneders prevalens for psykisk lidelse på 34,9 % (Hove & Havik, 2008). Når atferdsproblemer ble inkludert økte prevalensen av mental uhelse til 43 %. Forekomsten av psykisk uhelse (problematferd ikke inkludert) var høyere enn i den generelle befolkningen (Hove & Havik, 2008; Kringlen, Torgersen & Cramer, 2001). Dette gjaldt spesielt for depresjon, spesifikk fobi og tvangslidelse, mens det syntes å være lavere forekomst av sosial fobi, generalisert angstlidelse og panikklidelse. © 2018 Stiftelsen SORen_US
dc.languageNO
dc.titleKognitiv atferdsterapi for angst, depresjon og sinnevansker hos personer med utviklingshemningen_US
dc.title.alternativeNONorskNorwegianKognitiv atferdsterapi for angst, depresjon og sinnevansker hos personer med utviklingshemning
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorCardenas, Yon Eduin Galezo
dc.creator.authorMalt, Eva Albertsen
cristin.unitcode185,53,84,0
cristin.unitnameKlinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode0
dc.identifier.cristin1599899
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=SOR rapport&rft.volume=&rft.spage=42&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleSOR rapport
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage42
dc.identifier.endpage55
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68175
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1500-8657
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65876/1/Kognitiv%2Batferdsterapi%2BSOR%2Brapport%2B2018.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata