Hide metadata

dc.date.accessioned2018-12-03T11:15:13Z
dc.date.available2018-12-03T11:15:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65864
dc.description.abstractTema og problemstilling: Temperaturmålinger er et viktig verktøy i klinisk praksis. Det finnes mange måter å måle temperatur på, to av de mest brukte er måling rektalt og i øret. Rektaltermometer er ansett å være gullstandard for non-invasiv temperaturmåling, og anbefales som foretrukken målemetode(1). Øretermometre har begrenset validitet. Denne oppgaven handler om implementering av rektalmåling som standard målemetode på kirurgisk avdeling i 5. etg. på Radiumhospitalet. Kunnskapsgrunnlag: En systematisk oversikt fra 2015 sammenliknet perifere termometre med sentrale og konkluderte med at perifere termometres sensitivitet for feber er 64 % (95% KI 55 til 72, I2 = 96%) med en spesifisitet på 96% (95% KI 93 til 97, I2 = 96%) sammenlignet med sentrale(2). En systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret (FHI) fra 2009 fant at sensitiviteten til øretermometre varierer fra 14 % (95 % KI 3 til 35) til 64 % (95 % KI 46 til 79) og spesifisiteten fra 72 % (95 % KI 59 til 82) til 100 %(3). Enkeltstudier fra Norden viser tilsvarende resultater(4, 5). Tiltak, ledelse og kvalitetsindikatorer: For å implementere rektalmåling som standardmetode må det investeres i flere rektaltermometre som skal være tilgjengelige på pasientrom. Observasjonskurven må oppdateres slik at det angis hvilken målemetode som er benyttet. Det utarbeides en ny prosedyre for temperaturmåling, og et undervisningsopplegg for avdelingen. Forbedringsprosjektet skal forankres i avdelingsledelsen. Det opprettes en arbeidsgruppe som organiserer prosjektet i samarbeid med avdelingen. Gjennom vitenskapelig basert informasjon håper man å oppnå en enighet om at rektale målinger gir tryggest pasientbehandling. Forbedringsarbeidet er basert på Folkehelseinstituttets modell for kvalitetsforbedring. Prosjektet skal vare i 6 måneder, og målet er at alle temperaturmålinger skal gjøres rektalt, med mindre det er kontraindisert. Som kvalitetsindikatorer måles tilgjengelighet på desinfiserte rektaltermometre, samt andelen gjennomførte rektaltermometermålinger på riktig indikasjon. Tallene kontrolleres fortløpende, slik at man eventuelt kan justere strategi ved behov. Konklusjon: Vi vurderer at kvalitetsforbedringsprosjektet med implementering av rektalmåling som standard målemetode på kirurgisk avdeling i 5. etg., Radiumhospitalet, bør gjennomføres.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av rektalmåling som standard målemetode for temperatur på kirurgisk avdeling på Radiumhospitaleten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorBrodwall, Elias Myrstad
dc.creator.authorFevang, Maja Skjelbred
dc.creator.authorFosmo, Andreas Langhelle
dc.creator.authorReiersen, Thomas
dc.creator.authorRøer, Mia Jülke
dc.creator.authorSaxegård, Inger Bryhni
dc.creator.authorStrandskogen, Elisabeth
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68077
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65864/1/K15-klok.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata