Hide metadata

dc.date.accessioned2018-12-03T08:47:36Z
dc.date.available2018-12-03T08:47:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65854
dc.description.abstractKulturhistorisk museum foretok en arkeologisk utgravning 1. og 2. juni 2015 i forbindelse med nydyrking av et 69 dekar stort område på gården Silkebekken i Heradsbygd. Det var registrert flere kullgroper innenfor tiltaksområdet. De viste seg å være vanskelig å gjenfinne ettersom det var gjort store inngrep i tiltaksområdet i forbindelse med flatehogst. I flere tilfeller var kullgropene skadet, men to av dem lot seg undersøke ved håndgraving (snitt). Problemstillingene ble følgelig nedjustert til å fastslå hvilke treslag som ble benyttet samt å avklare gropenes brukstid. I begge kullgropene var det benyttet furu. Den ene kullgropen ble datert til 890-1020 e. Kr (vikingtid), mens dateringen av den andre kullgropen faller innenfor 1020-1160 e. Kr (tidlig middelalder). Heradsbygda har vært en sentral bygd i vikingtid. Det er kjent flere kullgroper i nærområdet, og de skal trolig sees i sammenheng med smiing på gårdene. Det er ikke påvist jernvinneanlegg i nærheten, noe som trolig er geologisk og topografisk betinget. Prosjektleder: Ole Chr. Lønaas.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper. Silkebekken, 64/1, Elverum kommune, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRuss, Helene
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67840
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65854/1/RPT_H_Elverum_+Silkebekken_301118.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata