Hide metadata

dc.contributor.authorSoland, Anniken
dc.date.accessioned2018-11-28T23:02:29Z
dc.date.available2018-11-28T23:02:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSoland, Anniken. Konflikt sin rolle i samliv. - Analyser av hvilken konsekvens konflikt kan ha for inngåelse av ekteskap, fruktbarhet og samlivsbrudd. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65800
dc.description.abstractAlle sosiale relasjoner opplever former for konflikt(Raush, 1974). Opplevd konflikt i et samliv kan påvirke den enkeltes velferd og hvilke valg som blir tatt med tanke på samlivets fremtid. Oppgaven undersøker hvordan konflikt påvirker de valgene et par tar i et samliv, henholdsvis utfallene inngåelse av ekteskap, å få barn og skilsmisse. Gjennom diskret-tidsforløps analyser av de tre utfallene blir effekten av konflikt undersøkt. Datamaterialet som brukes er fra Studien av livsløp, generasjon og kjønn(LOGG), et stort datamateriale kombinert av svar spørreskjema/intervju og registerdata. Oppfølgning i fire år etter intervjutidspunkt med registerdata om de aktuelle utfallene er også lagt til i datamaterialet. Respondenter har opplyst om opplevd uenighet på en rekke punkter, en faktorvariabel av disse variablene gir mulighet til å studere konflikts påvirkning på utfallene. Konfliktene som finnes i samliv preges av den livssituasjonen respondenten befinner seg i. Samboere og de med barn opplever mest konflikt, mens det er husarbeid som utløser mest uenighet. Analysene viser at det er kun ved skilsmisse at konflikt har direkte effekt for at utfallet vil skje. Alle analysene viser at det er andre variable som har større betydning for om utfallet vil skje. Mest merkbart er forhold til partner og intensjoner om det aktuelle utfallet. Forhold til partner forteller oss mer om kvaliteten på samlivet og hvordan forholdet fungerer enn konfliktfaktoren i seg selv. Den opplevde kvaliteten på samlivet vil avgjøre hvor mye en part er villig til å investere i samlivet. Når valget om inngåelse av ekteskap, å få barn eller skilsmisse skal tas er hvor stor gevinst og kostnad valget har sentralt. Er den forventede gevinsten av valget større sammenlignet med den nåværende situasjon vil valget være lettere.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKonflikt sin rolle i samliv. - Analyser av hvilken konsekvens konflikt kan ha for inngåelse av ekteskap, fruktbarhet og samlivsbruddnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-11-28T23:02:29Z
dc.creator.authorSoland, Anniken
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68119
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65800/1/Soland-Konflikt-sin-rolle-i-samliv.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata