Hide metadata

dc.contributor.authorHaugse, Sara
dc.date.accessioned2018-11-28T23:01:37Z
dc.date.available2018-11-28T23:01:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHaugse, Sara. Personers holdninger til å dele helsedata til medisinsk forskning ved hjelp av en elektronisk løsning. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65739
dc.description.abstractMedisinsk forskning har behov for deltakere. Uten nok deltakere og et representativt utvalg kan det føre til et seleksjonsbias. Dette vil redusere muligheten for generalisering av resultatene (Agoritsas, Deom, & Perneger, 2011). Det er derfor viktig å vite hvorfor personer er positive til å dele sine helsedata til medisinsk forskning, og hva som kan blir gjort for at noen skal bli positive til å dele sine helsedata. Helsedata blir regnet som sensitive opplysninger om sykdomshistorie, biologisk materiale og psykisk historie knyttet til sykdom. I denne studien blir forskningsspørsmålet «hva er personers holdninger til å dele helsedata til medisinsk forskning ved hjelp av en elektronisk løsning» undersøkt ved å gjøre casestudie med intervjuer. Dette spørsmålet besvares i tre deler. Den første delen fokuserer på holdninger til å dele helsedata til forskning. Den andre delen undersøker samtykkemodellene, bredt samtykke og spesifikt samtykke. Den siste delen omhandler personer sine holdninger til å bruke «Levende Samtykke» som en elektronisk løsning for samtykkehåndtering. Empirien viser at både pasienter og ikke-pasienter er positive til å dele helsedata til forskning. Det er flere grunner som blir oppgitt for at noen ønsker å dele helsedata til medisinsk forskning, men de viktigste er bidrag til forskning, altruisme, seriøs forskning og egennytte. Folk er opptatt av at de får god og tilstrekkelig informasjon, og at den er tilpasset at det ikke er fagfolk som leser den. Det var både positive og negative holdninger til forskjellige typer helseforskning. Det var bekymringer knyttet til at informasjon kan komme på avveie eller bli misbrukt. De fleste var positive til bruken av et bredt samtykke. Flere var positive til at samtykke kunne bli håndtert elektronisk, men de færreste sa at de ville brukt løsningen «Levende Samtykke». De største bekymringene til at det skulle bli gjort elektronisk var sikkerheten og at informasjonen kan bli stjålet.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titlePersoners holdninger til å dele helsedata til medisinsk forskning ved hjelp av en elektronisk løsningnob
dc.title.alternativePeople's attitudes toward sharing health information to medical research by using an electronic systemeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-11-28T23:01:37Z
dc.creator.authorHaugse, Sara
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68009
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65739/1/Personers-holdninger-til-a--dele-helsedata-til-medisinsk-forskning-ved-hjelp-av-en-elektronisk-l-sning.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata