Hide metadata

dc.date.accessioned2018-11-27T12:37:43Z
dc.date.available2018-11-27T12:37:43Z
dc.date.created2018-05-03T09:03:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65650
dc.description.abstractKartleggingsprøver i regning for småskoletrinnet ble innført i 2009 og kan sees som ett av tiltakene som skal hjelpe skolene med tidlig innsats. Prøvene skal brukes til å identifisere og følge opp elever under en bekymringsgrense. Til forskjell fra nasjonale prøver, er resultater og data fra kartleggingsprøvene skolens eiendel. Den enkelte skole har ansvar for å følge opp identifiserte enkeltelever, men hvordan den enkelte skole arbeider med kartleggingsprøven, bestemmes av skolen selv. Det er utviklet et veiledningsmateriell til prøvene, samt en instruks til gjennomføring, som skal hjelpe skolene i arbeidet med kartleggingsprøvene. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har hatt ansvar for å utvikle kartleggingsprøvene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Underveis i prøveutviklingen har det vært stort fokus på å validere innholdet i prøvene med elever, lærere og skoleledere. Nå som prøvene er vel etablert, er det naturlig å følge opp dette arbeidet med å undersøke hvordan skolene bruker prøvene. Ett ledd i følgestudiene er denne spørreundersøkelsen som er gjennomført med Oslo-rektorer vinteren 2017. Til sammen 53 rektorer har svart på undersøkelsen, og i denne rapporten gir vi en kortfattet oppsummering av hvordan de svarer. Tidligere er det gjennomført intervjuer med lærere og skoleledere i to ulike kommuner.en_US
dc.languageNB
dc.publisherInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
dc.titleRapport fra skolelederundersøkelsen. Om Osloskolenes bruk av kartleggingsprøver i regning for småtrinneten_US
dc.title.alternativeNBNorsk, bokmålNorwegian, bokmålRapport fra skolelederundersøkelsen. Om Osloskolenes bruk av kartleggingsprøver i regning for småtrinnet
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorNortvedt, Guri A.
dc.creator.authorRohatgi, Anubha
cristin.unitcode185,18,2,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpreprint
dc.identifier.cristin1583054
dc.identifier.pagecount26
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68365
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.source.isbn978-82-93292-05-0
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65650/1/Rapport_sp%25C3%25B8rreunders%25C3%25B8kelse%2Btil%2Brektorer%2Bi%2BOslo%2Bom%2Barbeid%2Bmed%2Bkartleggingspr%25C3%25B8ver%2Bi%2Bregning%2B2017.pdf
dc.type.versionSubmittedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata