Hide metadata

dc.date.accessioned2018-11-22T15:12:29Z
dc.date.available2018-11-22T15:12:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65623
dc.description.abstractI forbindelse med boligutbygging på deler av Hystad østre i Sandefjord kommune, utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning i tidsrommet 17. juni – 5. juli 2013. Vestfold fylkeskommune registrerte planområdet i mai 2008. Det ble da påvist to nærliggende lokaliteter på samme jorde, id 116048 og id 116049. Under utgravningen ble disse satt i sammenheng. Det ble flateavdekket 1627 m² under utgravningen, og påtruffet 73 strukturer. Disse besto av 20 kokegroper, 36 stolpehull/staurhull, seks avfallsgroper, fem nedgravninger og fire ulike antropogene lag. Undersøkelse av stolpehull og staurhull ble nedprioritert da de tilsynelatende ikke inngikk i noe system. Flertallet av kokegropene lå relativt konsentrert i sørøstlig del av feltet, og deres tette plassering indikerer at de utgjør et kokegropfelt. Kull fra ni av kokegropene er datert. Disse fordeler seg innenfor to aktivitetsfaser, hhv. yngre bronsealder og førromersk jernalder. I tillegg foreligger en datering fra registreringen til eldre bronsealder. Avfallsgropene inneholdt kullholdig masse og stein, og én av dem svært fragmenterte, brente bein av dyr (gris). Kull fra tre av gropene er datert til vikingtid. Gropene kan antyde en nærliggende gård, og de representerer muligens utkanten av et gårdsanlegg avsatt til avfallsdeponering. Prosjektleder: Ole Christian Lønaas.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegropfelt og avfallsgroper. Hystad Østre, 130/4, Sandefjord, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorLoktu, Lise
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67883
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65623/1/RPT_V_Sandefjord_Hystad_%C3%98stre_221118.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata