Hide metadata

dc.date.accessioned2018-11-09T10:03:47Z
dc.date.available2018-11-09T10:03:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65444
dc.description.abstractBakgrunn for den arkeologiske undersøkelsen er fortetting av eksisterende hytteområde ved Tronrudmarka i Nes kommune. Feltarbeidet ble foretatt i tidsrommet 11.-14. juli 2016 og omfattet utgravning av fire kullgroper som ble undersøkt ved bruk av gravemaskin. Kullgropene lå spredt innenfor planområdet og var godt synlig i terrenget. Anleggene framstår som klassiske kullgroper med ensartet oppbygning, der alle anleggene hadde antydninger til voll og rund milebunn. Tre kullprøver ble vedartsbestemt, der analysen viser hovedsakelig bjørk, men også innslag av furu og frukttre. Videre foreligger tre radiologiske dateringer som alle faller innenfor tidsspennet tidlig middelalder-høymiddelalder. Rukkedalen er en sidedal mellom de to hoveddalførene Hallingdal og Numedal, hvor det har foregått en betydelig og organisert jernproduksjon i jernalder og middelalder. Kunnskapen om utnyttelsen av utmarkssressursene i Rukkedalen er imidlertid lite belagt gjennom arkeologiske utgravninger. De tre dateringene fra Tronrudmarka viser til produksjon av kull i perioden før dalen i følge historisk kilder ble antatt lagt øde etter svartedauden. Det er rimelig å knytte kullgropene til jernutvinning snarere enn til produksjon av kull for smiing. Prosjektleder: Ole Chr. Lønaasen_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper. Tronrud, 58/1, Nes k, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSteinskog, Gjermund
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67890
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65444/1/RPT_B_Nes_Tronrudmarka_08112018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata