Hide metadata

dc.date.accessioned2018-11-08T14:17:41Z
dc.date.available2018-11-08T14:17:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65439
dc.description.abstractUtgravningen ble gjennomført i forbindelse med ny reguleringsplan for Tobienborg i Kristiansand kommune, Vest-Agder, og det ble påvist en fler-faset boplass fra vikingtid (800-1050 e. Kr.) med seks hus og en mulig fegate eller gjerde. Utgravningsområdet omfattet bakgården til Plantasjen Tobienborg, vel 200 m sør for Oddernes kirke. Middelaldergården Møglestu lå omtrent der Tobienborg ligger i dag, og dannet sammen med Prestegården sannsynligvis tunområdet for den gamle storgården Oddernes. Møglestu er første gang omtalt i 1492, og var da delvis krongods. Gården var fogdegård og tingplass i middelalder og tidlig nytid, men ble nedlagt i 1665 sammen med Øvre og Ytre Odde, Vestre Ellesi da den store nye lensresidensen Kongsgård ble etablert like ved nyetablerte Kristiansand (etablert i 1644). Det er kjent mange gravminner i området omkring Oddernes kirke, hvorav Kjempegravene – et stort, forsvunnet gravfelt, grenset til reguleringsområdet i vest. Det er også påvist to båtgraver fra vikingtid på Tobienborg. De kan ha vært del av det store gravfeltet. Gravfeltet ble gradvis fjernet og utjevnet på 1700- og 1800-tallet da byborgere anla løkker og hager i området. I perioden 1960-1990 tallet ble det gjennomført flere utgravninger i nærheten av ett kokegropfelt fra omkring 400 e. Kr., diverse kremasjonsbegravelser, en omfattende forhistorisk bebyggelse fra yngre romertid, samt avfallsgroper og grophus (verkstedshus). Det ble maskinelt avdekket ca. 680 m² med funn av til sammen 472 strukturer, hvorav 424 stolpehull, 20 ildsted/kokegroper, 19 nedgravninger, 7 kulturlag/lag og 2 grøfter. Av disse kan 113 stolpehull knyttes til grunnplanene til fire sikre tre-skipete langhus (Hus I-IV) og to mulige bygg/tre-skipet langhus (Hus/bygg V-VI), i tillegg til et mulig gjerde/fegate eller huskonstruksjon. Samtlige fire sikre tre-skipete langhus og gjerdet/fegaten er radiologisk datert til vikingtid og slutten av merovingertid. I området fantes også eldre kokegroper, radiologisk datert til yngre romersk jernalder. Det ble funnet noen skår av keramikk, enkelte med negl- eller pinnedekor, og dessuten ett hestebissel og jernnagler i stolpehull. I naturvitenskaplige prøver ble det påvist korn av hvete, bygg, havre og rug, samt store mengder åkerugress, noe som viser dyrking i nærheten. I tillegg har vi ved mikromorfologisk analyse fastslått at en av nedgravingene var blitt brukt til å deponere latrineavfall. Prosjektleder: Frode Iversen.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleFler-faset boplass fra vikingtid Tobienborg, 44/225, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68294
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65439/1/RPT_VA_Kristiansand_Tobienborg_250918.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata