Hide metadata

dc.date.accessioned2018-11-06T11:39:43Z
dc.date.available2018-11-06T11:39:43Z
dc.date.created2018-03-22T11:00:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationZimmer, Frederik . «Private» eiendeler i aksjeselskap. Skatterett. 2017, 36(4), 309-342
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65406
dc.description.abstractSkattespørsmål knyttet til aksjonærs private bruk av eiendel eid av selskap ble vurdert av Høyesterett i Storhaugen-dommen i 2003 og senere i en rekke dommer. Artikkelen argumenterer for at den såkalte Storhaugen-metoden for verdsettelse av selskapets uttaksverdi var et feilgrep som ikke er gitt noen god begrunnelse. De uheldige løsningene ble videreført og utvidet ved Elysee-dommen i 2014. I stedet for å spørre om en investering konkret er «selskapsfremmed», bør problemstillingen være om investeringen var forretningsmessig forsvarlig, uansett om aksjonær eller andre bruker eiendelen. Forfatteren slutter seg i det store og hele til Bullens syn (i SR 2010 s. 218) om at man bør knytte an til spørsmålet om såkalt strukturell justering i tråd med OECDs retningslinjer for internprising. I en rekke dommer, mange av dem fra lagmannsrettene, er det forutsatt at selskapets rett til fradrag for driftskostnader og avskrivninger er betinget av at selskapet driver virksomhet, noe som ofte ikke er tilfelle når aksjonær bruker selskapets sentrale eiendel. Artikkelen argumenterer for at dette er basert på gal lovtolking og at praksis bør endres umiddelbart. Heller ikke retten til fradrag for realisasjonstap er betinget av at selskapet driver virksomhet. Endelig argumenteres det for at man ikke uten videre kan legge til grunn at aksjonæren kan utbyttebeskattes for samme verdi som er lagt til grunn ved uttaksbeskatning av selskapet.en_US
dc.languageNB
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.title«Private» eiendeler i aksjeselskapen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorZimmer, Frederik
cristin.unitcode185,12,5,0
cristin.unitnameInstitutt for offentlig rett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1574929
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Skatterett&rft.volume=36&rft.spage=309&rft.date=2017
dc.identifier.jtitleSkatterett
dc.identifier.volume36
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage309
dc.identifier.endpage342
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-310X-2017-04-05
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67982
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0333-2810
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65406/4/Private%2Beiendeler%2Bi%2Baksjeselskap.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata