Hide metadata

dc.date.accessioned2018-10-30T12:41:14Z
dc.date.available2018-10-30T12:41:14Z
dc.date.created2016-11-14T12:44:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationIsungset, Martin Arstad Lillehagen, Mats Ugreninov, Elisabeth . Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2017, 58(1), 36-61
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65341
dc.description.abstractInnen samfunnsforskningen er sosial bakgrunn en av hovedforklaringene på utdanning- og yrkesoppnåelse i voksen alder. Samtidig har en lang forskningstradisjon vist at det er forskjeller mellom søsken i samme familie i sosioøkonomiske forhold, også kjent som fødselsrekkefølgeeffekter. Betydningen av denne typen effekter har blitt dokumentert på en overbevisende og grundig måte de siste årene, men vi mangler studier av viktige undergrupper. I denne artikkelen benytter vi registerdata til å sammenlikne fødselsrekkefølgeeffekter blant majoritetsbefolkningen og blant barn av innvandrere. Vi utfører separate analyser for de største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre. Resultatene for majoritetsbefolkningen bekrefter tidligere funn: Ved 25 års alder har førstefødte et halvt år lengre utdanning enn fjerde- og senerefødte i samme familie. Blant norskfødte med innvandrerforeldre finner vi imidlertid få eller ingen forskjeller mellom søsken i samme familie. Dette funnet er viktig i lys av tidligere teori og empiri, som fremhever fødselsrekkefølgeeffekter som noe en skulle forvente å finne uavhengig av kulturell bakgrunn. Vi foreslår forskjeller i familiesosialisering og institusjonell tilpasning som mulige forklaringer.en_US
dc.languageNB
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleFødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorIsungset, Martin Arstad
dc.creator.authorLillehagen, Mats
dc.creator.authorUgreninov, Elisabeth
cristin.unitcode185,17,7,0
cristin.unitnameInstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1400143
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for samfunnsforskning&rft.volume=58&rft.spage=36&rft.date=2017
dc.identifier.jtitleTidsskrift for samfunnsforskning
dc.identifier.volume58
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage36
dc.identifier.endpage61
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68061
dc.subject.nviVDP::Samfunnsvitenskap: 200
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0040-716X
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65341/1/foedselsrekkefoelge_og_utdanningsoppnaaelsehar_foreldrenes_la.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International