Hide metadata

dc.date.accessioned2018-10-18T10:32:50Z
dc.date.available2018-10-18T10:32:50Z
dc.date.created2018-09-18T15:21:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGustavsson, Anders Karl Gustaf . Turisternas möte med lokalbefolkning. Ojämlikhet kontra jämlikhet i ett förändringsperspektiv. Turismhistoria i Norden. 2018, 33-46. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65197
dc.description.abstractSommargäster från städerna, eller badgäster som de kallades tidigare, sökte sig med början under det sena 1800-talet till kusttrakter i västra Sverige. Då började kalla bad i det öppna havet förekomma i stället för varma bad som tidigare varit brukligt på äldre kur- och badorter (Mansén 2001 s. 48 ff.). Sommargästerna sökte rekreation och fysisk terapi i de salta vattnen längst ut i kustbandet. Turistbroschyrer och tidningsannonser i storstadspressen lockade med detta. Sommargästerna kom i stor utsträckning från Stockholm och färdades med ångbåtar som under det sena 1800-talet började att lägga till i allt fler kustorter (Gustavsson 2013 s. 10 ff.). Mötet med dessa sommargäster var en ny bekantskap för lokalbefolkningen som primärt levde av fiske och sjöfart. Det blev ett möte mellan helt olika sociala samhällsskikt. Denna undersökning som särskilt tar hänsyn till de bofastas förhållningssätt, tar fasta på hur kulturkontakterna präglades av harmoniska förhållanden, latenta respektive öppna konflikter och hur detta förändrats över tid. Ett kommunikativt perspektiv anläggs där avsikten är att undersöka hur de åtskilda sociala kategorierna strävade att framhäva respektive nedtona, dvs. underkommunicera, den egna sociala positionen. En symbolisk tolkning av kontakterna blir på så vis väsentlig. På vems premisser ägde de rum? Hur kunde dominansen växla över tid? Vilka faktorer har styrt harmoniska respektive konfliktpräglade kontakter? Vad är det som motverkar att öppna konflikter bryter ut under vissa tider? Skillnader i fråga om kulturella värderingar liksom olika intressen att nyttja begränsade resurser i den lokala miljön analyseras. Materialet i denna undersökning består å ena sidan av samtida källor i form av brevväxling mellan sommargäster och lokalbefolkning, dagböcker, gästböcker från sommarrestauranger, uthyrningsförteckningar, protokoll från samhällsföreningar, tidningsartiklar i form av insändare och reportage, turistbroschyrer och fotografier som tagits av sommargäster. Å andra sidan har ett omfattande intervjumaterial insamlats bland sommargäster men främst bland lokalbefolkning i Bohuslän. Publisert i: Turismhistoria i Norden. 2018, 33-46. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Redaktör: Wiebke Kolbe, under medverkan av Anders Gustavsson. Kapittelet er lagt ut i DUO vitenarkiv med tillatelse av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
dc.languageSV
dc.publisherKungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
dc.titleTuristernas möte med lokalbefolkning. Ojämlikhet kontra jämlikhet i ett förändringsperspektiven_US
dc.title.alternativeSVSvenskSwedishTuristernas möte med lokalbefolkning. Ojämlikhet kontra jämlikhet i ett förändringsperspektiv
dc.typeChapteren_US
dc.creator.authorGustavsson, Anders Karl Gustaf
cristin.unitcode185,14,32,0
cristin.unitnameInstitutt for kulturstudier og orientalske språk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1610685
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.btitle=Turismhistoria i Norden&rft.spage=33&rft.date=2018
dc.identifier.startpage33
dc.identifier.endpage46
dc.identifier.pagecount305
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67728
dc.type.documentBokkapittelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.isbn978-91-87403-28-6
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65197/2/Turismhistoria%2BAG.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
cristin.btitleTurismhistoria i Norden


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata