Hide metadata

dc.date.accessioned2018-10-12T08:58:34Z
dc.date.available2018-10-12T08:58:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65148
dc.description.abstractEn sträckning på 6,5 km längs Fv. 124 från Lekum till Askim skulle förbättras av Statens Vegvesen. Man skulle förbättra synsfältet, ta bort fjäll, förbättra vägskuldran och asfaltera på nytt. Østfold Fylkeskommune genomförde en registrering längs hela sträckan och påträffade åtta lokaliteter. Sex av dessa grävdes ut vid registeringen och bara en av de två kvarvarande gick vidare till arkeologisk undersökning. Den undersökta ytan bestod av två mindre fält på var sida av vägen. Fälten var ca 180 meter långa och fyra meter breda. Tillsammans låg fälten på totalt 1185 m2. På fälten så påträffades totalt 66 strukturer. Dessa bestod av en grav, fem delar av fotgrøfter, två hålvägar, ett dike, elva kokgropar, två eldstäder, tre kolfläckar, 15 nedgrävningar och de sista 26 strukturerna avskrevs. Det höga antalet avskrivna strukturer kom sig av flera naturliga orsaker som rötter. Då det rörde väldigt smala fält var det svårt att säga något säkert gällande bosättningsspår. Dock framkom det delar tillhörande tre kantdiken och inom ett av dessa låg det en struktur som tolkas som en grav på grund av benmaterialet som här återfanns, benet är dock ej säkert människa. Gravanlegg og kokegroper ble datert til eldre jernalder, til perioden mellom 395 f.Kr. og 400 e.Kr. I tillegg viser to moderne dateringer og en middelalderdatering til aktivitet i området i nyere tid. Prosjektleder: Ole Christian Lønaas.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor og graver. Lekum, 90/1, Eidsberg k., Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKile-Vesik, Jakob
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67679
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65148/1/RPT_Ost_Eidsberg_Fv.124_Lekum.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata