Hide metadata

dc.date.accessioned2018-10-10T05:55:11Z
dc.date.available2018-10-10T05:55:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65110
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt som formål å undersøke rollen til norske frivillige organisasjoner i produksjonen av journalistikk om Latin-Amerika i Norge. Utgangspunktet er mediesituasjonen i Norge de senere årene som viser at Latin-Amerika jevnt over dekkes lite, og at utenriksdekningen er under særlig press. Det empiriske datagrunnlaget oppgaven bygger på består av kvalitative intervjuer med 17 personer, både norske journalister og personer tilknyttet fem frivillige organisasjoner, samt en kvantitativ tekstanalyse av 326 medietekster. Oppgaven viser at frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i journalistisk produksjon, både som kilde for journalister og som selvstendige informasjonsformidlere. Det beror både på kunnskapen de besitter og oppmerksomheten de skaper rundt saker og geografiske områder knyttet til egne interessefelt. Andre viktige funn i oppgaven er som følger: - Latin-Amerika er mindre interessant i et norsk medieperspektiv enn tidligere. Det kan knyttes til flere forhold, for eksempel at regionen jevnt over har blitt fredeligere og at konkurransen om å slippe gjennom medias nåløye har blitt hardere. - Det eksisterer en skepsis blant norske journalister mot å bruke frivillige organisasjoner i eget arbeid. Skepsisen bunner i sentrale journalistiske prinsipper som er viktige for å legitimere egen rolle og profesjon, og for å skape tiltro til arbeidet journalistene gjør. - Alternative «knagger» kan fungere som døråpnere og gjøre det enklere for organisasjoner å «få på» sine saker i media. En norsk link kan for eksempel gjøre saker om Latin-Amerika mer aktuelle for et norsk publikum. - Rollen frivillige organisasjoner spiller i journalistisk produksjon har blitt viktigere. Det kan knyttes til dagens pressede mediesituasjon og den økonomiske «krisa» som har lagt ekstra press på utenriksdekningen generelt, og Latin-Amerika-dekningen spesielt.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.subjectmediedekning
dc.subjectLatin-Amerika
dc.subjectfrivillige organisasjoner
dc.subjectmedia coverage
dc.subjectLatin-America
dc.subjectNGOs
dc.subjectmedia
dc.titleMer enn "bare" en kilde? En undersøkelse av rollen til norske frivillige organisasjoner i produksjonen av journalistikk om Latin-Amerika i Norgeen_US
dc.title.alternativeMore than "just" a source? An investigation of the role Norwegian NGOs play in the production of journalism about Latin-America in Norway
dc.typeMaster thesisen_US
dc.creator.authorHolland, Katrine Myhre
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67643
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65110/1/KMH_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata