Now showing items 1-1 of 1

  • Stranden, Marianne; Samuelsen, Benedikte (Master thesis / Hovedoppgave, 2010)
    Bakgrunn: Formålet med denne studien har vært å utforske deltagernes subjektive opplevelse av følelsen irritasjon/sinne. I studien benytter vi affektbevissthetsintervjuet (ABI) til å innhente data. Vi utforsker hvordan ...