Now showing items 1-1 of 1

  • Jacob, Per Anders G; Tollefsen, Thomas Kristian (Master thesis / Hovedoppgave, 2012)
    Bakgrunn: Parent Management Training – Oregon (PMTO) er en strukturert foreldreorientert intervensjon rettet mot behandling av atferdsforstyrrelser, og er beregnet på familier som har barn i alderen 4 til 12 år. Tilbud om ...