Now showing items 1-1 of 1

  • Grahl, Simon Gevert (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Temporallappsepilepsi (TLE) er den vanligste formen for epilepsi hos ungdom og voksne. TLE er forbundet med en rekke fysiske, sosiale, kognitive og utviklingsmessige utfordringer. Et av hovedproblemene pasienter med TLE ...