Now showing items 1-1 of 1

  • Edsberg, Line van den Boom (Master thesis / Hovedoppgave, 2012)
    Det er stadig økende bevissthet om somatisk syke barns behov i sykehus. Derfor er praksis for oppfølgingen av disse barna endret, blant annet har Rikshospitalet en avdeling for barn og unges psykiske helse (BUP). Ved siden ...