Now showing items 1-1 of 1

  • Edgar-Lund, Karoline Marie; Ringstad, Kari Janne (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Relasjoner til jevnaldrende utgjør en viktig del av barns sosiale erfaringer, og har stor betydning for barns videre sosiale og emosjonelle utvikling. Det eksisterer imidlertid vesentlige individuelle forskjeller når det ...