Now showing items 1-1 of 1

  • Badhwar, Suchitra (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2018)
    I Norge bor det om lag 200 000 mennesker med flyktningbakgrunn som kommer fra land i krig, eller land med undertrykkende regimer, hvor deres menneskerettigheter ikke har blitt ivaretatt. Mange har blitt utsatt for tortur, ...