Now showing items 1-1 of 1

  • Andersen, Hanne Dahl (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Psykologer og filosofer har lenge ønsket å finne ut hva som gjør mennesker lykkelige. Det har derfor opp gjennom historien vært ulike tradisjoner eller retninger som alle har hatt det til felles at de har forsøkt å vise ...