Now showing items 1-1 of 1

  • Aas, Gullbrand Julius (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Tre spørsmål ble undersøkt: 1) Er det diskrepans mellom foreldre og læreres oppfatning av barns sosiale og emosjonelle fungering ved 18 måneders alder? 2) Er det sammenheng mellom informantdiskrepans i foreldre og læreres ...