Now showing items 1-1 of 1

  • Aamodt, Yngvild (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Denne oppgaven tar utgangspunkt i et terapiforløp ved Klinikk for dynamisk psykoterapi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, hvor undertegnede var studentterapeut. Pasienten oppsøkte behandling for panikkangst ...