Hide metadata

dc.contributor.authorMyklestad, Kristine
dc.date.accessioned2018-09-21T22:00:15Z
dc.date.available2018-09-21T22:00:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMyklestad, Kristine. Et spørsmål om affekt: En sammenlignende analyse av forholdet mellom kropp, bilde og teknologi hos Laura Marks og Amelia Jones. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64871
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker forholdet mellom kropp, bilde og teknologi, gjennom en sammenlignende analyse av bøkene "Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media" (2002) av Laura Marks, og "Self/Image: Technology, Representation and the Contemporary Subject" (2006) av Amelia Jones. Nærlesningen av bøkene undersøkes som et spørsmål om affekt: hvilke ubevisste og materielle prosesser foregår i forholdene? Forfatterne diskuterer nye medier i et sanselig perspektiv, hvor teknologien er integrert i menneskets sfære, ikke som et verktøy, men på et kroppslig nivå. Med utgangspunkt i affekt problematiseres en slik kontekst ved å se på formene for kobling, kommunikasjon og erfaring som utfolder seg her. "Self/Image" og "Touch" kritiserer tradisjoner som har basert seg på motsetningsforhold i tenkningen rundt erfaring, og som har dyrket det visuelle og synssansen som middel for å nå, og manifestasjon på, universelle definisjoner. I forlengelse av dette kommenterer de identifikasjonsmodeller som baserer seg på avstand mellom betrakter og bilde. Videokunsten som Jones og Marks diskuterer, aktualiserer en annen form for, eller performativt endrer denne forståelsen av, visualitet. Premissene for dette ligger i en betraktning også av hva vi ikke ser i bildet, eller som vi "ser" med andre deler av kroppen. Teknologien, argumenterer dem på hver sin måte, har en avgjørende rolle for dette andre blikket. En sammenlignende analyse av bøkene mot slutten av oppgaven nyanserer forholdene mellom kropp og bilde.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleEt spørsmål om affekt: En sammenlignende analyse av forholdet mellom kropp, bilde og teknologi hos Laura Marks og Amelia Jonesnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-21T22:00:15Z
dc.creator.authorMyklestad, Kristine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67442
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64871/1/20180609-Masteroppgave-Kristine-i-mac-duo-mal_rev-12.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata