Hide metadata

dc.contributor.authorSvineng, Vilde Boberg
dc.date.accessioned2018-09-07T22:04:16Z
dc.date.available2018-09-07T22:04:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSvineng, Vilde Boberg. Kunstens autonomi i offentligheten: En kritisk diskursanalyse av debatten om Vanessa Bairds malerier i Regjeringsbygg 6. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64517
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er hvordan kunstens autonomi opptrer i en debatt om kunst i offentlige rom. Vanessa Bairds kunstverk Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene (2012) ga enkelte ansatte i Regjeringsbygg 6 assosiasjoner til terrorangrepene 22. juli. At verket opplevdes ubehagelig for enkelte ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet førte til at departementet valgte å avbestille Bairds tredelte kunstverks tredje maleri To everything there is a season (2014). De ansatte i R6s fortolkning av maleriet ble kritisert av medlemmer av det norske kunstfeltet, som mente at de ansattes forståelser av førstnevnte maleri var feilaktige og at de angrep kunstens frihet til å uttrykke seg fritt om samfunnsmessige spørsmål. Oppgavens problemstilling er: Hvordan debatteres kunstens autonomi i offentligheten? For å besvare problemstillingen har jeg foretatt en kritisk diskursanalyse av et utvalg debattinnlegg skrevet om avbestillingen av Bairds tredje maleri, To everything there is a season. Basert på oppgavens analysemateriale finner jeg at det innad i kunstfeltet er uenighet om hvilken rolle kunsten skal ha i det offentlige rom.nob
dc.description.abstractThe theme for this thesis is how the autonomy of art comes into view in a debate about public art. Vanessa Baird’s artwork Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene (2012) gave some of the employees in Regjeringsbygg 6 associations to the terror attacks which occurred July 22. The fact that the artwork made the employees in the Ministry of Health and Care Services uncomfortable led the ministries to cancel Baird’s third and last painting To everything there is a season (2014), in an artwork consisting of three. The employees in R6 were criticized for their interpretation of the painting by the Norwegian art field, who felt that the employees had misinterpreted the paintings meaning and also that they as a result attacked the freedom of artistic expression. The thesis research question is: How is the autonomy of art debated in public? I have conducted a critical discourse analysis of a selected number of opinion pieces written on the cancelling of Baird’s painting To everything there is a season. Based upon this papers empirical material have I found that there within the art field is dispute about which position public art should have in public spaces.eng
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKunstens autonomi i offentligheten: En kritisk diskursanalyse av debatten om Vanessa Bairds malerier i Regjeringsbygg 6nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:04:16Z
dc.creator.authorSvineng, Vilde Boberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67097
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64517/1/Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata