Hide metadata

dc.contributor.authorFallahinejad, Anita Amira
dc.date.accessioned2018-09-07T22:04:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationFallahinejad, Anita Amira. Mobbing i barnehagen- en kvalitativ undersøkelse av barnehagelæreres forståelse og erfaring med utestenging i barnegruppen. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64498
dc.description.abstractnob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleMobbing i barnehagen- en kvalitativ undersøkelse av barnehagelæreres forståelse og erfaring med utestenging i barnegruppennob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:04:02Z
dc.creator.authorFallahinejad, Anita Amira
dc.date.embargoenddate3018-06-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67096
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64498/1/Masteroppgave-mobbing-v-ren-2018--1-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata