Hide metadata

dc.contributor.authorFordal, Ingvild Kristine Foslien
dc.date.accessioned2018-09-07T22:02:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationFordal, Ingvild Kristine Foslien. En kommentert oversettelse av fire utdrag fra Sebastian Barrys The Steward of Christendom. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64416
dc.description.abstractDenne oppgaven består av to deler. Første del er min oversettelse av fire utdrag fra skuespillet The Steward of Christendom av Sebastian Barry. Andre del er en kommentar til oversettelsen, hvor jeg først redegjør kort for utfordringene ved dramaoversettelse og den teoretiske bakgrunnen for min tilnærming til oversettelsen. Deretter går jeg over til å diskutere kulturspesifikke referanser og hvordan jeg har valgt å løse disse. Til slutt går jeg inn på sentrale kjennetegn ved Sebastian Barrys stil, og hvordan jeg har valgt å oversette de stilistiske virkemidlene.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleEn kommentert oversettelse av fire utdrag fra Sebastian Barrys The Steward of Christendomnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:02:56Z
dc.creator.authorFordal, Ingvild Kristine Foslien
dc.date.embargoenddate3018-05-31
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66726
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64416/1/Fordal_Master-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata