Hide metadata

dc.contributor.authorSørensen, Martin
dc.date.accessioned2018-09-07T22:02:54Z
dc.date.available2018-09-07T22:02:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSørensen, Martin. Forhåndsvalidering av den norske oversettelsen av Tinnitus Sample Case History Questionnaire: en pilotstudie. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64414
dc.description.abstractBakgrunn: Subjektive spørreskjemaer brukes ofte for å utrede og evaluere mennesker med tinnitus. På bakgrunn av resultatene fra spørreskjemaene kan behandling av tinnitus settes i gang. I skrivende stund eksisterer det ingen validerte tinnitus- spørreskjemaer på norsk. Dette kan føre til varierende resultater fordi det ikke er sikkert om spørreskjemaet egentlig måler det den er ment til å måle. Målet med denne pilotstudien er å validere den norske oversettelsen av Tinnitus Sample Case History Questionnaire (TSCHQ) som er et spørreskjema med god validitet og reliabilitet som er brukt i England. Metode: TSCHQ ble oversatt av fagpersoner på hørselsområdet basert på retningslinjene fra Translation Review Adjudication and Documentation (TRAPD) modellen. Spørreskjemaet ble deretter omgjort til et nettbasert spørreskjema som skulle brukes til å gjennomføre en test- retest evaluering på over 200 deltagere. Intra Class Correlation (ICC) og Cohen’s Kappa ble brukt til å måle test- retest reliabilitet. Resultat: Test- retest reliabilitet var generelt akseptabel, med unntak av 8 ut av 35 spørsmål. Resultatene ble sammenlignet med resultatene fra den svenske valideringen av TSCHQ av Müller et al. (2016) og den originale engelske versjonen av Schecklmann, Landgrebe, og Langguth (2014) Resultatene viste mange likhetstrekk, men også med noen avvik. Konklusjon: Denne pilotstudien er et godt første steg i utviklingen av et validert norsk spørreskjema for tinnitus. Den norske oversettelsen av TSCHQ anbefales til bruk av øre- nese- og hals leger, audiopedagoger og andre klinikere.nob
dc.description.abstractBackground: Tinnitus- clinics’ evaluation, information and treatment rely mostly on subjective measurements, like the use of questionnaires. In Norway, there does not exist any validated tinnitus questionnaire at the time of writing this article. This pilot study evolves around validating a Norwegian translation of the Tinnitus Sample Case History Questionnaire (TSCHQ). Methods: The TSCHQ was translated to Norwegian with the use of the Translation Review Adjudication and Documentation (TRAPD) guidelines. The questionnaire was then transformed into an online survey, which was used to perform a test-retest analysis with 218 participants. Intra Class Correlation (ICC) and Cohen’s kappa was used to measure test-retest reliability. Results: Test-retest reliability was generally acceptable (i.e., ICC > 0.70 and Cohen’s kappa > 0.60) for TSCHQ with the exception of 8 out of 35 items. Results were compared to a recent Swedish validation of the TSCHQ by Müller et al. (2016) and the original English version by Schecklmann et al. (2014). The results reflected similarities between the items, but with some discrepancies. Conclusion: This pilot study provides preliminary evidence that the Norwegian translation of the TSCHQ has good psychometric properties. We recommend that clinicians in Norway start to use the Norwegian translation of the TSCHQ, although with some tentative caution until the Norwegian TSCHQ has been evaluated further.eng
dc.language.isonob
dc.subjectquestionnaire
dc.subjectpilot-study
dc.subjectKeywords: Tinnitus
dc.subjecttranslation
dc.subjectNorwegian
dc.subjectvalidation
dc.titleForhåndsvalidering av den norske oversettelsen av Tinnitus Sample Case History Questionnaire: en pilotstudienob
dc.title.alternativeValidation of a Norwegian translation of the Tinnitus Sample Case History Questionnaire: A Pilot studyeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:02:54Z
dc.creator.authorSørensen, Martin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66961
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64414/1/Forh-ndsvalidering-av-den-norske-oversettelsen-av-Tinnitus-Sample-Case-History-Questionnaire-en-pilotstudie.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata