Hide metadata

dc.contributor.authorRudolfsen, Julia Charlotte Tangen
dc.date.accessioned2018-09-07T22:02:34Z
dc.date.available2018-09-07T22:02:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRudolfsen, Julia Charlotte Tangen. "Hva er det jeg ikke ser, hva er det jeg gjør feil?" En kvalitativ studie av barneskolelæreres erfaringer med elever som sliter med å komme inn i lek. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64391
dc.description.abstractTemaet for denne studien er læreres erfaringer i arbeidet med elever som sliter med å komme inn i lek med andre elever. Formålet med studien har vært å vinne ny innsikt i, og forståelse av, hvordan lærere på småtrinnet erfarer det å møte elever som behøver en ekstra støtte fra dem i sin utvikling av sosiale ferdigheter. Problemstillingen for studien er følgende: "Hvilke erfaringer har fem lærere på første- og andretrinn i arbeidet med elever som sliter med å komme inn i lek?". Denne har blitt undersøkt med en empirinær tilnærming, ved hjelp av semistrukturerte dybdeintervjuer med to nyutdannede lærere, og tre lærere som hver har mer enn 15 års erfaring, som alle har vært i møte med elever som sliter med å komme inn i lek. Lærernes erfaringer i møte med disse elevene, er belyst og drøftet gjennom Banduras (eks. 1977, 2001) teorier om "self-efficacy" (mestringsforventning) og "human agency" (agent i eget liv), Bowlbys (1969/1983) tilknytningsteori, samt litteratur om sosial kompetanse, relasjonskompetanse, anerkjennelse og lek. Studien viser at lærerne erfarer både trygghet og hjelpeløshet i møte med elever som sliter med å komme inn i lek; at de til tross for delvis trygghet har behov for anerkjennelse; at de har behov for å være agenter i møte med elever som sliter med å komme inn i lek; at gjentatte mestringserfaringer bidrar til trygghet og mestringsforventning i disse møtene - og at de nyutdannede lærerne synes å ha færre mestringserfaringer og lavere mestringsforventning enn de mer erfarne; at egen relasjonskompetanse veier litt opp for en manglende fasit; at det er vanskelig å balansere elevenes faglige og sosiale utvikling i et tidspress; og at det å skulle hjelpe elever med selv å ta initiativ til lek med andre elever er det som er mest utfordrende for dem. En av studiens implikasjoner, er hvordan man kan utdanne lærere til å føle seg trygge i oppgaven med å hjelpe elever inn i lek, dersom det ikke kan tilrettelegges for gjentatte mestringserfaringer med akkurat dette.nob
dc.language.isonob
dc.subjectLek
dc.subjectutdanning
dc.subjectbarn
dc.subjectskole
dc.subjectlærere
dc.subjectsosial kompetanse
dc.subjectelever
dc.title"Hva er det jeg ikke ser, hva er det jeg gjør feil?" En kvalitativ studie av barneskolelæreres erfaringer med elever som sliter med å komme inn i leknob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:02:34Z
dc.creator.authorRudolfsen, Julia Charlotte Tangen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66921
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64391/1/Masteroppgave_300518_endelig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata