Hide metadata

dc.contributor.authorTørresvold, Ingrid Helene Mittet
dc.date.accessioned2018-09-07T22:02:10Z
dc.date.available2018-09-07T22:02:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTørresvold, Ingrid Helene Mittet. Det hjalp ikke at de gråt, i hvert fall – En samfunnskritisk analyse av Marita Fossums roman Forestill deg.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64363
dc.description.abstractI denne masteroppgaven foretar jeg en litteratursosiologisk analyse av Marita Fossums roman Forestill deg (2005). I oppgaven tar jeg utgangspunkt i Johan Svedjedals inndeling av litteratursosiologien som felt, og innfallsvinkelen min er en kombinasjon av å undersøke hvilket bilde av det norske samfunnet som speiles i romanen, og med hvilke metoder og grep romanen utøver kritikk mot samfunnet. Hypotesen min er at det språket mediene bruker til å formidle samfunnskritikk med, er så forslitt at vi ofte ikke tar innover oss innholdet eller reflekterer over de forholdene det fortelles om. For å underbygge denne hypotesen, viser jeg til Sjklovskijs begrep om desautomatisering, og jeg deler underliggjøringen i romanen inn i to former: underliggjøring gjennom språket og gjennom perspektivet. Jeg viser til fem sider av og/eller fenomener i det norske samfunnet som skildres i romanen: etikk, eldreomsorgen og synet på eldre mennesker, ansvarsfraskrivelse, ensomhet, og til slutt velferdsstaten som helhet. I sammenlikningen av det samfunnet som skildres i romanen, og det virkelige norske samfunnet, trekker jeg inn statistikk om blant annet levekår og boforhold i Norge. I diskusjonen rundt hvilke innsikter om samfunnet som finnes i Fossums roman, viser jeg til Adornos ideologibegrep. I tillegg til å vise til Sjklovskijs og Adornos teorier i analysen, sammenlikner jeg også utdrag fra romanen med utdrag fra medienes sjangre, som artikler og debattinnlegg, for å underbygge hypotesen min om at skjønnlitteraturen kan utøve kritikk mot samfunnet på andre, og i noen tilfeller bedre, måter enn informasjonskanalene rundt oss kan. Helt til slutt underbygger jeg en påstand om at Fossums roman kan fungere som et uformelt rettsapparat i tilfeller hvor skyld ikke er juridisk.nob
dc.language.isonob
dc.subjectLitteratursosiologi
dc.titleDet hjalp ikke at de gråt, i hvert fall – En samfunnskritisk analyse av Marita Fossums roman Forestill deg.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:02:10Z
dc.creator.authorTørresvold, Ingrid Helene Mittet
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66888
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64363/1/MASTEROPPGAVE-FERDIG-INGRIDTORRESVOLD-V-REN-2018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata