Hide metadata

dc.contributor.authorTho, Ida Lindsø
dc.date.accessioned2018-09-07T22:00:54Z
dc.date.available2018-09-07T22:00:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTho, Ida Lindsø. Skam vs. Riverdale - En komparativ analyse av hvordan to ulike produksjonssystemer fremstiller «opplevelsen av å være ung i dag». Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64274
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om «opplevelsen av å være ung», og hvordan dette kommer frem i ungdomsseriene Skam og Riverdale. Oppgaven bruker den tyske pedagogen Thomas Ziehe til å definere opplevelsen av å være ung, og drøfter dette i lys av at disse to seriene er produsert i to ulike produksjonskontekster og med bakgrunn i utviklingen av ungdomsfiksjon. Studien bruker en sammenlignende tekstanalyse som tilnærming, og ser på forskjeller og likheter mellom hvordan Skam og Riverdale fremstiller opplevelsen av å være ung i dag. Oppgaven argumenterer for at TV-seriene tar for seg mange av de samme temaene, men at de utfører dette på ulikt vis basert på hvilken produksjonskontekst de kommer fra. Hovedfunnene i studien viser at Skams fremstilling av opplevelsen av å være ung utgjør seriens hovedfortelling, mens dette i Riverdale kommer i tillegg til hovedfortellingen, samt at alt i Riverdale er mer overdrevet enn Skam. Funnene blir brukt til å forklare hvordan de ulike produksjonskontekstene påvirker hvordan Skam og Riverdale fremstiller opplevelsen av å være ung i dag.nob
dc.description.abstractThis thesis is about the «experience of being young», and how this is presented in the teen television shows Skam and Riverdale. The thesis uses the German educator Thomas Ziehe to define the experience of being young, and discusses this in light of the fact that these two shows are produced in two different production contexts and in the history of youth fiction. The study uses a comparative textual analysis as an approach, and looks at differences and similarities between how Skam and Riverdale represent the experience of being young today. The thesis argues that the TV series addresses many of the same themes, but that they perform this differently based on the production context they come from. The main findings in the study show that Skam’s representation of the experience of being young is the main story of the series, while in Riverdale this comes in addition to the main narrative, as well as everything in Riverdale being more exaggerated than Skam. The main findings are used to explain how the different production contexts influences how Skam and Riverdale present the experience of being young today.eng
dc.language.isonob
dc.subjectskam
dc.subjectriverdale
dc.subjectTV
dc.subjectungdomsfiksjon
dc.subjecttekstanalyse
dc.subjectThomas Ziehe
dc.subjectamerikansk TV-industri
dc.subjectallmennkringkaster
dc.titleSkam vs. Riverdale - En komparativ analyse av hvordan to ulike produksjonssystemer fremstiller «opplevelsen av å være ung i dag»nob
dc.title.alternativeSkam vs. Riverdale - A comparative analysis of how two different production systems present the «experience of being young today»eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:00:54Z
dc.creator.authorTho, Ida Lindsø
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66881
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64274/5/Tho_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata