Hide metadata

dc.contributor.authorCabiao, Christoffer Gonzales
dc.date.accessioned2018-09-07T22:00:53Z
dc.date.available2018-09-07T22:00:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCabiao, Christoffer Gonzales. Vurdering av elevtekster i en delt hovedstad. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64273
dc.description.abstractOslo er en by med relativt høyt nivå av segregering. Formålet med denne studien har vært å undersøke om den store forskjellen i andel minoritetselever på ungdomsskoler i Oslo kan påvirke norsklæreres vurderingspraksis. Forskjellen i elevmassen på østkanten og vestkanten danner utgangspunktet for masteroppgavens hypotese, som er at det å være norsklærer i Oslo innebærer ulike ting avhengig av hvor man jobber og at skolens geografiske plassering har en innvirkning på en del norskdidaktiske avgjørelser. I denne studien fokuserer jeg på vurdering av en grunnleggende ferdighet, nemlig skriving. Problemstillingen for denne studien har derfor vært: Hvordan vurderer et utvalg lærere med arbeidssted i Oslo øst og Oslo vest de samme to elevtekstene? Studiens teoretiske grunnlag bygger på perspektiver fra to områder: teorier om vurdering og teorier om andrespråksinnlæring. Datamaterialet studien baseres på er 16 norsklæreres vurderinger av to autentiske elevtekster, der den ene er skrevet av en elev med norsk som morsmål, mens den andre er skrevet av en elev med norsk som andrespråk. Åtte av disse lærerne jobber på skoler i Oslo øst med svært høy minoritetsandel, mens de resterende åtte jobber på skoler i Oslo vest med svært lav minoritetsandel. Ved å sammenligne disse 16 lærernes vurderinger undersøker jeg om det foreligger en forskjell i hvordan de karaktersetter og gir tilbakemeldinger til to elevtekster preget av ulike norskspråklige ferdigheter. Analysen viser et samsvar mellom de to lærergruppenes vurderinger av eleven med norsk som andrespråk, mens det er et sprik i vurderingen av eleven med norsk som morsmål. Majoritetselevens tekst ble vurdert til høy måloppnåelse av alle lærerne i øst, mens lærerne i vest vurderte den til et sted mellom middels og høy. Med andre ord ga lærerne i øst majoritetseleven svært gode karakterer, mens lærerne i vest var mer tilbakeholdne med den øverste delen av karakterskalaen. Informantene i de to lærergruppene hadde i tillegg ulike tilnærminger til vurdering. Lærerne i vest benyttet en såkalt analytisk vurderingsmodell, der de vurderte mange ulike aspekter ved elevtekstene, før de ga en kort sluttkommentar. Lærerne i øst benyttet en mer holistisk modell basert på et helhetsinntrykk av elevtekstene, og ga lange sluttkommentarer. En tydelig tendens i datamaterialet er at lærerne fra skolene i vest har lagt vekt på den formelle siden ved skriving i sine tilbakemeldinger, mens lærerne i øst har vektlagt dette mindre og har heller fokusert på hva tekstene som helhet kommuniserer.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleVurdering av elevtekster i en delt hovedstadnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:00:53Z
dc.creator.authorCabiao, Christoffer Gonzales
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66805
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64273/1/Master_Cabiao.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata