Hide metadata

dc.contributor.authorRefnin, Ingrid
dc.date.accessioned2018-09-07T22:00:36Z
dc.date.available2018-09-07T22:00:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRefnin, Ingrid. Betydningen av å kunne fly: mor-datter relasjonen i "Loco con cuchillo" og "La niña sin alas" belyst gjennom separasjon og tilknytning. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64253
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt som hovedformål å belyse transformasjonen til moren i "La niña sin alas" av Paloma Díaz-Mas og datteren i "Loco con cuchillo" av Espido Freire gjennom begrepene separasjon og tilknytning. Protagonistene gir oss to ulike perspektiver på mor-datter relasjonen og på betydningen av de to psykologiske begrepene. Man kan trekke linjer mellom novellenes handling og utviklingen av Spanias kvinneideal. Oppgaven tar for seg noen viktige aspekter ved dette idealets utvikling. Dette er av betydning for å forstå karakterene. Samtidig er det viktig for å forstå den historiske perioden som forfatterne vokste opp i, og de generasjonene som trolig har påvirket deres forfatterskap. Analysen av de to novellene fokuserer forklaringsmodeller fra tilknytningsteori og objektrelasjonsteori. Dette sammen med teori av Julia Kristeva har vist viktigheten av trygghet, individualisering og autonomi for datterens psykologiske utvikling i "Loco con cuchillo". Den psykologiske teorien har vist at mødre kan oppleve separasjon fra døtre som traumatisk, og at dette i "La niña sin alas" fører til parasittisk adferd, selvoppofrelse og voldelig adferd. Samtidig understrekes viktigheten av nærhet mellom mor og datter som livsnødvendig. Den psykologiske teorien gir oss forståelse av karakterenes rike indre liv og av deres adferd. Den belyser viktige poeng i novellene som ikke eksplisitt blir forklart. Trolig kan dette bidra til refleksjon rundt vår egen adferd og hvorfor vi handler som vi gjør.nob
dc.language.isonob
dc.subjectdøtre
dc.subjectobjektrelasjonsteori
dc.subjectspansk litteratur
dc.subjecttilknytningsteori
dc.subjectlitteratur
dc.subjectTilknytning
dc.subjectnærhet
dc.subjectpsykologi
dc.subjectselvoppofrelse
dc.subjectmor-datter relasjon
dc.subjectseparasjon
dc.subjecttilknytningsbånd
dc.subjectmødre
dc.titleBetydningen av å kunne fly: mor-datter relasjonen i "Loco con cuchillo" og "La niña sin alas" belyst gjennom separasjon og tilknytningnob
dc.title.alternativeThe importance of flying: the mother-daughter relationship in "Loco con cuchillo" and "La niña sin alas" viewed through attachment and separation.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-07T22:00:36Z
dc.creator.authorRefnin, Ingrid
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66806
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64253/5/Betydningen-av---kunne-fly---master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata