Hide metadata

dc.contributor.authorHashi, Sahra
dc.date.accessioned2018-08-31T22:00:18Z
dc.date.available2018-08-31T22:00:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHashi, Sahra. Læring i skolen. En komparativ casestudie av læringsmiljøet på grunnskoler i Hargeisa. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/64044
dc.description.abstractDenne studien har som formål å undersøke ulikheter i læringsmiljøet på private og offentlige grunnskoler i Hargeisa, Somaliland. Noradin og Gacmadheere, som henholdsvis er en privat og offentlig grunnskole, er brukt som case. Dette er en kvalitativ casestudie som bruker deltagende observasjon og intervju som forskningsmetode. Studien fokuserer på tre aspekter innenfor læringsmiljø. Det første aspektet drøfter utfordringene tilknyttet det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. I Gacmadheere var skolebygningens infrastruktur og mangel på læremateriell påpekt som hovedutfordringene. I Noradin var utfordringene tilknyttet mangel på inne og uteareal. På skolene var det psykososiale læringsmiljøet preget av fysisk og psykisk vold. Læreres klasseledelse er det andre aspektet. Majoriteten av lærerne i Noradin var autorative, og viste omsorg og støtte kombinert med kontroll, mens majoriteten av lærerne i Gacmadheere var autoritære. De spredte frykt for å få respekt, og hadde en oppfattelse av at elevene var underlegne dem. Det siste aspektet handler om lærernes relasjon til elevene. Tillitt og tilgjengelighet var to essensielle faktorer informantene vektla, samt pedagogisk nærhet. Studien konkluderer med at det er forskjell i læringsmiljøene på offentlig og private grunnskoler i Hargeisa. Det er skolens rammebetingelser, i denne sammenhengen de økonomiske ressursene skolen besitter, som avgjør skolens mulighet til å forsyne kvalitetsutdanning.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleLæring i skolen. En komparativ casestudie av læringsmiljøet på grunnskoler i Hargeisanob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-31T22:00:18Z
dc.creator.authorHashi, Sahra
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66581
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64044/1/L-ring-i-skolen--INNLEVERING.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata