Now showing items 1-1 of 1

  • Treimo, Henrik (Working paper / Arbeidsnotat, 2003)
    Under kugalskapskrisen i Storbritannia på 1990-tallet, delte den kjøttspisende befolkningen seg inn langs et kontinuum. Noen avsto fullstendig fra å spise kjøtt, noen spiste mindre kjøtt enn vanlig, mens noen benyttet ...