Now showing items 1-1 of 1

  • Titulaer, Frans Joakim Løitegaard (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Masteroppgaven handler om måten målstyring gjøres i skolen igjennom informa- sjonsinfrastruktur som muliggjør dens måle-praksis; organisering og evaluering av undervisning og læring. I tillegg til å basere seg på et ...