Now showing items 1-1 of 1

  • Reime, Marianne Rist-Larsen (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I et samfunn som i stadig større grad funderes på en kunnskapsøkonomisk filosofi, er evnen til å være innovativ og endringsdyktig ansett som nødvendige kompetanser, og læring som den mest sentrale prosessen. Å stadig utvikle ...