Now showing items 1-1 of 1

  • Nordby, Anniken (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    I et samfunn med en stadig større andel pleietrengende eldre er det behov for nytenkning rundt organisering av kommunale pleie- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi trekkes ofte frem som avgjørende for å klare å møte den ...