Now showing items 1-1 of 1

  • Lund, Petrine Blindheim (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Trafikksystemet i Oslo, som i resten av Norge, er preget av høy personbilbruk. I 2015 viste Samferdselsdepartementet til en prognose som tilsa at befolkningsveksten ville fortsette å øke i Norges hovedstadsregion ...