Now showing items 1-1 of 1

  • Jonassen, Mette Brest (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    I denne masteroppgaven har jeg undersøkt bruken av ekspertise i fiskeripolitiske avgjørelser, gjennom et casestudie av en konkret sak – innføringen av strukturkvoter i den norske kystflåten. Oppgaven er skrevet innenfor ...