Now showing items 1-1 of 1

  • Hussaini, Mani (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Mer innovasjon i helsesektoren er en forutsetning for et godt helsetilbud for alle i fremtiden. Gjennom innovasjoner som bidrar til bedre pasientbehandling kan helsesektoren forbedres og effektiviseres. Sykehusene er en ...