Now showing items 1-1 of 1

  • Hansen, Inger Johanne Brodal (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Bedrifter i dagens samfunn står ovenfor globale utfordringer for å kunne møte den voksende etterspørselen etter varer og tjenester. Samtidig skal de sikre en bærekraftig vekst i de sosiale, miljø og økonomiske dimensjonene. ...