Now showing items 1-1 of 1

  • Bjørdal, Sesilie (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Ved å ta utgangspunkt i den norske satsinga på torskeoppdrett frå starten av 2000-talet har eg studert korleis natur vert inkludert i politikk og styringspraksisar. Eg har undersøkt korleis torskeoppdrettssaka vart forma ...