Now showing items 1-1 of 1

  • Aakre, Elin (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne kvalitative case-studien undersøker drivere og barrierer for en norsk industri for skogbasert biodrivstoff. Teknologisk innovasjonssystem (TIS) med funksjonstilnærming utgjør analytisk rammeverk for oppgaven. 20 ...