Hide metadata

dc.date.accessioned2018-08-30T11:37:42Z
dc.date.available2018-08-30T11:37:42Z
dc.date.created2018-01-30T13:16:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationEgge, Åsmund . Fra revolusjonsbegeistring til brobygging - Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917-1991. Mediehistorisk tidsskrift. 2017, 2, 16-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63983
dc.description.abstractDenne artikkelen introduserer en viktig side ved norsk arbeiderbevegelse som i stor grad har påvirket debatten om den russiske revolusjonen og Sovjetunionen her til lands. Artikkelen gir et bakteppe for det som skjedde i denne delen av norsk presse. I synet på Sovjetunionen i norsk arbeiderbevegelse har det eksistert en sterk tendens til det som kan kalles en brobyggingslinje. Begrepet «brobygging» er velkjent som et begrep brukt for å karakterisere norsk utenrikspolitikk i de første årene etter den andre verdenskrigen. Det har vært vanlig å bruke dette begrepet selv om det ikke alltid var snakk om en aktiv politikk med sikte på å bygge bro over motsetninger. Av og til dreide det seg bare om at man inntok en positiv holdning til Sovjetunionen uten å binde seg til sovjetiske oppfatninger, slik kommunistene i stor grad gjorde. I det følgende er begrepet brukt løsere og vil dekke det som kan betegnes som et «mellomstandpunkt» i synet på Sovjetunionen i hele perioden 1917–1991. Før omkring 1950 var dette en oppfatning som representerte et mellomstandpunkt mellom klar avstandtaken og klar tilslutning til det sovjetiske samfunnssystemet og det politiske regimet i Sovjetunionen. Etter den tid, særlig fra omkring 1970, ble det sovjetiske samfunnssystemets tiltrekningskraft svekket. Det som er blitt kalt «kritisk dialog» i motsetning til «kompromissløs oppdemming» i sikkerhetspolitiske spørsmål, ble viktigere enn synet på det sovjetiske samfunnssystemet som begrunnelse for brobygging.en_US
dc.languageNO
dc.publisherNorsk Mediehistorisk Forening
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.titleFra revolusjonsbegeistring til brobygging - Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917-1991en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorEgge, Åsmund
cristin.unitcode185,14,31,0
cristin.unitnameInstitutt for arkeologi, konservering og historie
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1556358
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Mediehistorisk tidsskrift&rft.volume=2&rft.spage=16&rft.date=2017
dc.identifier.jtitleMediehistorisk tidsskrift
dc.identifier.volume2
dc.identifier.startpage16
dc.identifier.endpage27
dc.identifier.doihttp://medietidsskrift.no/content/uploads/pub/2017/11/NMF-tidsskrift-2-2017.pdf
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66523
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn2464-4277
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63983/4/NMF-tidsskrift-2-2017-Egge.pdf
dc.type.versionPublisertVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International