Hide metadata

dc.contributor.authorEdvinsen, Emma
dc.date.accessioned2018-08-29T22:00:15Z
dc.date.available2018-08-29T22:00:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationEdvinsen, Emma. “A Party that does not dance to the Westminster tune” En casestudie av Scottish National Partys ideologiske utvikling i perioden 1999 til i dag. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63924
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er den ideologiske utviklingen til Scottish National Party (SNP) fra 1999 og frem til i dag. Partiet klassifiserer seg selv som et sosialdemokratisk nasjonalistisk parti, og besitter i dag sin tredje strake periode i regjering i det skotske parlamentet. Analysen retter seg mot de to dominerende skillelinjene i moderne skotsk politikk, henholdsvis selvstendighetsspørsmålet og den økonomiske høyre/venstre-aksen. Studien lener seg på et prinsipp om at ideer og språk er sentrale for å forstå politikk. Det teoretiske fundamentet sammenfatter elementer fra både ideologi- og skillelinjelitteraturen, som tilsammen legger grunnlaget for det analytiske rammeverket for dimensjonene jeg har valgt å kalle nasjonalisme og venstreorientering. Analysen av partiets ideologiske utvikling er gjennomført som en fortolkende casestudie, ved hjelp av idéanalyse som metodisk verktøy og partiprogrammer som empiri. Idéanalysen sporer en utvikling som preges av både ideologisk endring og stabilitet. Partiet har flyttet seg nærmere sentrum av venstreorienteringsdimensjonen, men forholder seg stabilt mot ytterpolen av nasjonalismedimensjonen gjennom tidsperioden. Partiets overordnede mål langs begge dimensjonene er gjennomgående stabilt. Endringen langs venstreorienteringsdimensjonen handler først og fremst om nye, mer moderate virkemidler for venstreorientert politikk. Disse resultatene stemmer ikke fullt og helt med noen av de empiriske forventningene jeg etablerer for SNP med utgangspunkt i litteraturen om partier og ideologisk endring. En vesentlig grunn til dette antas å ligge i SNPs særegne natur som venstreorientert, ikke-etnisk separatistparti med «statsbærende» posisjon i Skottland. Jeg konkluderer med at partiets ideologiske posisjonering langs de to dimensjonene legger til rette for et tilsynelatende velfungerende samspill, som har bidratt til å bygge en grobunn for mobilisering av en separatistbevegelse i Skottland.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title“A Party that does not dance to the Westminster tune” En casestudie av Scottish National Partys ideologiske utvikling i perioden 1999 til i dagnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-29T22:00:15Z
dc.creator.authorEdvinsen, Emma
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66464
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63924/1/Master_Edvinsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata