Hide metadata

dc.contributor.authorLunde, Monica
dc.date.accessioned2018-08-28T22:01:02Z
dc.date.available2018-08-28T22:01:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLunde, Monica. Jernspidd og kjønn - Jernspidd i graver fra Norden belyst i relasjon til gender. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63869
dc.description.abstractFra merovingertid begynner jernspidd å opptre i graver fra Norden. Et flertall av spiddene er funnet i Norge og Sverige. Ved overgangen til vikingtiden, øker antall funn av spidd. Spiddene ble tidlig tolket som stekespidd. I 1999 delte Susanne Bøgh-Andersen spiddene inn i fire typer. Forskere har siden tolket de fire spiddtypene som forskjellige gjenstandstyper. De fleste forskere er i dag enige i at spidd av type I-II er stekespidd, men flere har foreslått nye tolker av spidd av såkalt type III. Disse tolkningene går ut på at spiddene, blant annet, kan være volvestaver, målestaver eller håndteiner. I tillegg til at antall spidd øker ved overgangen til vikingtid, endres også deres kjønnstilhørighet i denne perioden. I merovingertid opptrer jernspiddene nesten utelukkende i mannsgraver, mens i vikingtid er spiddene funnet i flest kvinnegraver. Tidligere forskning har hovedsakelig fokusert på spiddets funksjon, men det har ikke tidligere blitt undersøkt hvilken funksjon spiddene kan ha hatt som gjør at det kan opptre i både manns- og kvinnegraver, og hvorfor de endrer kjønnstilhørighet ved overgang til vikingtid. I yngre jernalder, er det et klart skille mellom ”mannlig” og ”kvinnelig”, og hvor gjenstander ofte kan relateres til kjønn. Trolig opererte de også med forskjellige mannlige og kvinnelige sfærer på denne tiden, hvor kvinnens sfære var innenfor hjemmets fire vegger, og mannens sfære utenfor huset. Allikevel opptrer jernspiddene i både manns- og kvinnegraver under denne perioden. Med genderteori som teoretisk bakgrunn, vil jeg undersøke tidligere tolkninger av spiddenes funksjon, og se om jeg kan stille meg bak disse, for så å forsøke å belyse hvorfor spiddene opptrer i både manns- og kvinnegraver.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleJernspidd og kjønn - Jernspidd i graver fra Norden belyst i relasjon til gendernob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-28T22:01:02Z
dc.creator.authorLunde, Monica
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66398
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63869/1/ARK4090LundeV-r2018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata