Hide metadata

dc.contributor.authorTrangsrud, Kine Marlen Lundebymoen
dc.date.accessioned2018-08-28T22:00:08Z
dc.date.available2018-08-28T22:00:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTrangsrud, Kine Marlen Lundebymoen. «Vær forsiktig, dette kan komme til å endre livet ditt». En etnografisk studie av taijiquan og buddhisme som selvsøkende praksis i Oslo.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63810
dc.description.abstractDenne avhandlingen baserer seg på et seks måneder langt feltarbeid på henholdsvis Norsk Taiji Senter og Oslo Buddhistsenter. Teksten tar for seg på hvilken måte kampkunsten taijiquan, meditasjon og buddhistisk filosofi benyttes som terapeutiske redskap for selvsøkende praksis blant utøvere i Oslo. I den forbindelse ble det nødvendig å belyse bruk av kropp og sanser, fordi dette var et viktig anliggende for informantene mine. Underveis i praksisen på buddhistsenteret oppstår det en dobbelthet: på den ene siden legges det vekt på verbale kommunikasjonsøvelser, og i andre tilfeller organisert stillhet. I stillheten ønsker informantene å oppnå en dypere kunnskap om selvet. I dette selvsøkende forløpet oppstår det i tillegg andre viktige prosesser: selvutviklingen foregår i et relasjonelt rom med andre aktører, og på denne måten skapes tillit og sterke bånd mellom mennesker. Med andre ord er selvutvikling mer enn bare selvutvikling - ettersom den skjer i samhandling med andre, er det viktige relasjonelle aspekter med i bildet. Det terapeutiske behovet samfunnsutviklingen og den kartesianske dikotomien bringer med seg, imøtekommes av praksiser som meditasjon og taijiquan. Deltakelse på sentrene er for informantene kilde til østlig filosofi og perspektiv, kursene presenterer håndterbare verktøy for oppnåelse av økt tilstedeværelse og indre ro - og er samtidig en protest mot samfunnsutviklingen de erfarer på kroppen: de tar ansvar for sin egen psykiske helse. Samtidig er kursene tilrettelagt for det moderne samtidsmennesket. Også her oppstår en dobbelthet, hvor utøverne ikke kommer unna samfunnets forpliktelser de protesterer mot.nob
dc.language.isonob
dc.subjectsamfunnsutvikling
dc.subjectstillhet
dc.subjectverbal kommunikasjon
dc.subjectdobbelthet
dc.subjectmeditasjon
dc.subjecttaiji
dc.subjectsamfunn
dc.subjectdikotomi
dc.subjectbuddhisme
dc.subjecttaijiquan
dc.subjectikke-verbal kommunikasjon
dc.subjectdualitet
dc.subjectnyreligiøsitet
dc.subjectkartesiansk dualisme
dc.subjectspråk
dc.subjectnyåndelighet
dc.subjectyinyang
dc.subjectspiritualitet
dc.subjectsamfunnsdiagnose
dc.subjectrelasjoner
dc.title«Vær forsiktig, dette kan komme til å endre livet ditt». En etnografisk studie av taijiquan og buddhisme som selvsøkende praksis i Oslo.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-28T22:00:07Z
dc.creator.authorTrangsrud, Kine Marlen Lundebymoen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66353
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63810/1/Kine-Trangsrud--endelig-masteravhandling.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata