Hide metadata

dc.date.accessioned2018-08-28T10:17:54Z
dc.date.available2018-08-28T10:17:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63797
dc.description.abstractI perioden 12-16 september 2011 utførte Kulturhistorisk museum en sikringsundersøkelse av et funnsted id140313, som omfattet et sverdhjalt og bryne beliggende i hagen til Leirdalen 13, i Kristiansand kommune. Gjenstandene var blitt funnet i en grøft, anlagt i forbindelse med drenering av vann fra/rundt bolighusets kjeller til ny kum i hagen. Sverdhjaltet hadde et friskt bruddsted som antydet at klingen fortsatt kunne ligge igjen på funnstedet, og i samband med bryne indikerte gjenstandene at de kunne stamme fra et gravminne eller depot. I så tilfelle var det sannsynlig at grøftegravingen hadde både omrotet, eksponert og mulig fjernet deler av minnet. Undersøkelsens formål var derfor å fastslå gjenstandenes sannsynlige kontekst og dokumentere denne, samt sikre eventuelle, gjenværende gjenstander eller deler av sådanne. Funnstedet ble flateavdekket med minigraver og for hånd, og det ble blottlagt enden av en moderne dreneringsgrøft som skar store deler av en rektangulær nedgravning. Dreneringsgrøften hadde skåret vekk en langside, en kortside og hele midtpartiet av nedgravningen slik at omtrent 30-40 % gjenstod. Undersøkelsen fastslo at nedgravningen var et gravminne som trolig har omfattet en inhumasjonsgrav. Det ble ikke funnet bein i graven, men derimot flere metallgjenstander slik som øsekar av bronse, seletøy til hest, gryte, stekepanne, sigd, flere pilspisser, øks, samt sverdbladet tilhørende det tidligere påviste sverdhjaltet m.m. Flere av gjenstandene kan dateres på bakgrunn av deres typologiske trekk til 800-1000 e.Kr. som tilsvarer vikingtid, men øksen fester dateringen nærmere til 850-950 e.Kr. Prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstad.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSikringsundersøkelse av skadet gravminne fra vikingtid. Ytre Mosby, 28/502, Kristiansand kommune, Vest-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66340
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63797/1/RPT_VA_Kristiansand_Mosby.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata